Kova Burcunda Güneş Tutulması

19.03.2012 Bu sayfa 4747 kişi tarafından ziyaret edildi.

 

Güneş tutulmaları, Güneş’in ışığının kesilmesi, dolayısı ile bize karanlığı getirmesi ve karanlığın kötü, korkunç ve zararlı şeyleri çağrıştırması nedeniyle, eskiler tarafından sıkıntı ve terslik getireceği düşünülmüştür. Güneş ve Ay tutulmaları Dünya Astroloji’sinde çok önemli bir öngörü aracı olarak görülür.

 

Tutulmaların görünür etkileri

 

Astrologlar, tutulmaların fiziksel ve zihinsel etkilerinin, gözlemlendikleri bölgelerde daha etkili olduğu öne sürmüşler. 7 Şubat’ta gerçekleşecek Güneş tutulmasının gözlemleneceği bölgeler, tutulmanın evreleri ve saatlerine değinerek tutulmanın muhtemel etkilerini irdelemeye başlayabiliriz.

 

7 Şubat’ta Halkalı Güneş Tutulması

Görüleceği yerler: Antartika’nın ve Pasifik Okyanusu’nun büyük kısmı, Yeni Zellanda, Avustralya’nın güneydoğu kısımları, Vanuatu, Fiji ve Samoa.

Tutulma evreleri ve saatleri                                            (h: m: s)

Tutulma başlangıcı                                                   03:38:30

Merkezi tutulma başlangıcı                                         05:24:00

Merkezi tutulma sonu                                                06:26:30

Tutulma bitişi                                                          08:11:54

 

(Tabloyu hazırlayan Asude Argun)

 

Bir diğer yaklaşım da tutulmanın gerçekleştiği burç hangi bölgeleri yönetiyorsa, tutulmanın etkilerinin (politik, ekonomik, fiziksel) en fazla bu bölgelere ortaya çıkacağı teorisidir.

 

Kova burcu yönetimindeki yerler

 

Ebu Ma’şar ve Guido Bonatti: Mısır’ın batısı, Hicaz (Batı Arabistan), Güney Irak, Batı Afrika, Hindistan

 

William Lilly: Almanya, Arabistan, Hırvatistan, İtalya, Kuzey İran, Rusya, Fransa, Japon Denizi, İngiltere, Güney Romanya

 

Ivy M. Goldstein-Jacobson: Etiyopya, Almanya, Kafkasya, Çerkezistan, Litvanya,İtalya, Rusya, Avusturya, İsveç, İngiltere

 

Üç farklı dönemde yaşamış üç astrologdan aldığımız bilgilerde en fazla yer alan bölgeleri toparlarsak: İngiltere, İtalya, Rusya, Almanya

 

Bu koşullarda tutulmanın görünür etkilerinin en fazla bu bölgelerde ortaya çıkacağını düşünebiliriz. Pek tabii ki tutulmanın gözlemlendiği bölge, aynı zamanda tutulma gerçekleşen burcun yönetimindeki bölgeler içerisinde de var ise, en görünür etkilerin bu yerlerde yaşanacağını söylemek çok daha kolay olacaktır. Fakat, en azından bu tutulmada bundan söz edemiyoruz.

 

Yine de, yazımın ileri bölümlerinde yukarıda saydığımız dört ülkenin haritaları üzerinde incelemelerde bulunacağım. Şimdi biraz daha tutulmanın genel etkileri üzerinde duralım.

 

Neptünyen etkiler devreye giriyor

 

Tutulmanın hangi gezegenlerle irtibat kuracağı konusu da çok önemlidir. 17 derece Kova burcunda gerçekleşecek tutulma 16 derecede geri harekette olan Merkür ile ve 21 derece Kova’daki Neptün ile irtibat kuruyor. Tutulma gerçekleştikten sonra Ay’ın önündeki ilk hareket Neptün ile kavuşum olacak. Bu şartlarda bu tutulmanın Neptün doğasındaki olayları açığa çıkartacağını söyleyebiliriz. Neptün, enerjisinin anlaşılması en güç gezegendir. Doğası herhangi bir tanımlamayı kabul etmez çünkü evrenin net olmayan, göz boyayıcı, hayali ve iyi tanımlanmamış yanları ile bağlantılıdır. Neptün gemiler, denizler, su kenarı yerlerle, aynı zamanda sıvılar, uyuşturucularla ilişkilendirilir. Net olmayan, belirsiz olaylarla, skandal yaratan durumlarla ilişkilendirilir. Olumlu yönleriyle insancıl temaların ağır bastığı, kolektife açan, toplum için ve daha idealistçe yaklaşımlar getiren, yaratıcılığı arttıran, yüksek hayal gücü veren, sezgileri arttıran, ruhsal etkiler taşıyan özellikleri; olumsuz yönleriyle kafa karıştırıcı, karmaşa yaratan, çıkmaza sokan, tereddüt yaratan özellikleriyle tanınır.  

 

Tutulmayı nasıl okumalıyız?

 

Dünya Astrolojisi’nde tutulmaların hangi elementte ve nitelikte gerçekleştiği konusu önemlidir. Zira her element ve niteliğin kendi yorumu vardır ve doğada en çok nelerin ve hangi konuların etkileneceğinin açık bir göstergesi olarak düşünülür.

 

Kova burcunda Güneş tutulması, Kova burcu insan burçlardan birisi olduğu için, etkisini en çok insanlar ve toplum üzerinde göreceğimiz olayların gerçekleşeceğini göstermektedir. Kova burcunda tutulma, özellikle insanlarla ilgili hastalıkların daha fazla öne çıkacağını göstermekte. Kova burcu sanguine mizacı anlattığından, kanla ilgili hastalıkların daha fazla öne çıkacağı bir süreçte olduğumuzu söyleyebiliriz. Eskiler Kova burcundaki tutulmaları veba, tifo gibi salgın hastalıklarla da bağdaştırmışlar.

 

Kova, sabit burçlardan biri olduğu için, bu burçta tutulma gerçekleştiğinde, aynı zamanda Kova’da veya diğer sabit burçlarda gezegen yerleşimler varsa ve bunlar arasında sert etkileşimler de varsa, tutulma civarında sismik sarsıntılar yaratacağı düşünülür.

 

Eski yazarlar, tutulma derecesinin düştüğü dekanatın da önemli olduğu konusunda hemfikirdiler. Tutulma Kova burcunun 17 derecede gerçekleşecek ki bu derece de Kova’nın 2. dekanına denk geliyor. İngiliz astrolog William Lilly ve Sepherial bu derece için şu yorumları yapmışlar: Soygunlar, hırsızlıklar, (toplumsal), öfke patlamaları, depremler

(Kaynak: William Lilly-Annus Tenebrosus, Sepherial, Güneş ve Ay tutulmaları)

 

Her tutulma farklı zamanlarda başlar ve kendi periyotları vardır. Her tutulmanın getirdiği etkiler farklıdır. Hiçbir tutulma diğerlerinden ayrı değildir. Muhakkak bir tutulma ailesine-serisine aittir. 7 Şubat’taki Güneş tutulması 10 Kuzey serisine ait. Avustralyalı astrolog Bernadette Brady, The Eagle and The Lark adlı kitabında bu tutulmanın iletişim ve haberleşmeyi ön plana çıkaracağını söylemiş. Kısıtlayıcı, engelleyen olayları sembolize ettiğini, yavaş ve özenle çalışmak gerektiğini yazmış. Bunu hem toplumsal bazda, hem de kişisel bazda ele alabiliriz. Tutulmanın geri harekette olan Merkür ile kavuşum yapıyor olması, Brady'nın de değindiği gibi iletişimin ön plana çıkacağını gösteriyor zaten. Buradaki mesaj, yavaş ve özenle çalışma gerekliliği. Yani, özensizce alınmış aceleci kararlardan kaçınmak gerekiyor. Aksi taktirde, Neptünyen etkilere maruz kalabilir, yanıltıcı ve hüsrana uğratıcı etkilere maruz kalabiliriz.

 

Güneş tutulmasının etkileri çok güçlüdür çünkü Dünya’ ya çok yakın gerçekleşir. Her iki ışık da aynı burçta olduğundan, o burcun özelliklerini daha fazla vurgularlar.

 

7 Şubat’taki tutulma Kova burcunda gerçekleşecek. Kova burcu devrim, idealizm, gelişim, uyanış ve insancıl öğeleri temsil eder ve insanlığı ideal bir kardeşlik ortamı yaratmak üzere uyarmayı amaçlar. Bu bağlamda, insan hakları konusunun çok ön plana çıkacağı bir dönemden geçmekteyiz. 

 

Kova burcu bir ülke haritasında hangi eve düşüyorsa, bu evle ilgili konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelere işaret edecektir. Bu ev konuları, gelişim gösterilecek, uyanış yaşanacak, yenileşme gayretine girişilecek konuların neler olacağı konusunda bize bilgi verecektir.

 

2008’de Türkiye kitabımın 77. sayfasından küçük bir alıntı yaptıktan sonra, tutulmanın öncelikle Türkiye üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum:

 

“Kova burcunda tutulma, krala (yönetime) karşı çıkış temasını da içeriyor. 9. evimizde tutulma, Şubat ayında inançlarla ilgili konuların, kanunlar, yüksek eğitim, hukuksal sistemle ilgili konuların gündemimizde önemli yer tutacağını göstermekte.”

 

Güneş tutulmasının Türkiye üzerinde yaratacağı ekonomik, politik, sosyal ve fiziksel etkilere yarın genişçe değineceğim...

 

Öner Döşer, A.M.A.

30 Ocak 2008